Projekty Unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Projekt dotyczy poprawy konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

 

Okres realizacji projektu 12.2021-12.2022

 

Całkowita wartość projektu: 9 941 104,00
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 4 970 552,00

 

 


 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które nastąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu: 01/08/2020 – 31.10.2020

 

Całkowita wartość projektu: 248 573,04 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 248 573,04 zł